Dekanın Mesajı

Nitelikli eğitime olan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Geçmişte, bir alanda diploma sahibi olmak belli engelleri ortadan kaldırmakta yeterli görülürken artık bunun yanında sahip olunan eğitimin nitelikli olup olmadığı da sorgulanmaktadır. Zira günümüzün karmaşık sorunlarını çözmek için artık daha nitelikli eğitim almış, esnek düşünebilen, kendini yeni durumlara uyarlayabilen ve ekip içinde çalışabilen bireyler aranır olmaktadır.

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak öğretmenliğin hem kuramsal hem de uygulamaya dönük bilgiler gerektiren bir meslek olduğu bilinciyle programda güncel kuramsal derslerin yanında uygulamaya da oldukça çok yer vermekteyiz. TED Üniversitesi öğrencileri çok başarılı okullarda, başarılı öğretmenlerin rehberliğinde mesleklerini yaparak yaşayarak öğrenmekte, mezun olduklarında mesleğe daha hazır hale gelmektedirler.

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi, bireylerin kendi potansiyel, ilgi ve gereksinimlerine yönelik ek eğitim olanakları da sunmaktadır. Örneğin fakültemizdeki bir öğrenci iyi bir eğitimci olmak amacıyla bir yandan eğitim ile ilgili kuramsal ve uygulamalı dersler alırken diğer yandan işletme, ekonomi gibi alanlardan kendi girişimci potansiyelini artırmaya dönük dersler alması hatta bunlardan ek dal yapması bile mümkündür. Örneğin okulöncesi öğretmenliği ya da sınıf öğretmenliği lisans programında okurken bir yandan işletme ve ekonomi bölümlerinden ders alarak girişimci özelliklerini de geliştiren bir öğrencimiz bağımsız iş kurabilme nitelikleriyle de donanmış olarak mezun olabilir. 

Lisans mezunlarımız eğiticilik ve girişimcilik özelliklerinin yanında yöneticilik özelliklerini de geliştirmek isterse sunmakta olduğumuz lisasüstü programlarla bunu yapabilmektedirler. Eğitim Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programı her düzeyde eğitimcilerin yönetici, işletmeci, girişimci niteliklerini geliştirmeye dönük bir lisansüstü programdır. 

TEDÜ Eğitim Fakültesi, Türkiye’de “öğretmenlik programlarına” öğrenci alan ilk fakültedir. Öğrencilerimizin ilk yılda temel bilimlerin kavram ve yaklaşımları ile tanışmaları için bütün öğretmenlik alanlarında matematik, doğa bilimleri, sosyal bilimler, insani bilimler ve sanat dersleri ortak olarak verilmektedir. İkinci yarıyılın sonunda ise öğrencilerimiz “Okul Öncesi Öğretmenliği”, “ Sınıf Öğretmenliği” veya “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” programlarından birini seçerek öğretmenlik alanını belirleyebilmektedirler. 

Öğrencilerimizin güncel bilgi ve becerilerle donanmış birer Dünya vatandaşı olabilmeleri için öncelikle üst düzey bir İngilizce yeterliği ile mezun olmalarını hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda ERASMUS anlaşmaları ile de öğrencilerimizin yurt dışı deneyimlerini teşvik ediyoruz. 

Sizleri TEDÜ Eğitim Fakültesi ailesi olarak öğrencilerimizle ve öğretim elemanlarımızla birlikte bir ekip ruhu içinde çalışmaya davet ediyorum.

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Sinan Olkun
TED Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı