Türkiye ve İrlanda İşbirlikli Sosyal Sorumluluk Projesi

Eğitim Fakültemizin Fulbright mezunu öğretim üyeleri Elif Karslı ve Aysel Sarıcaoğlu’nun, Dublin City University, St. Patrick's College'dan Brian Ruane ile işbirliği içerisinde hazırladığı "Next Generation Teachers Co-Working for Refugee and Immigrant Communities in Turkey and Ireland" projesi U.S. Department of State tarafından hibe kazanmıştır. Bir dönem sürecek olan bu proje, Turkiye ve İrlanda’daki eğitim fakültesi öğrencilerinin, eş zamanlı seminerler ile ve karşılıklı ziyaretlerde bulunarak, mülteci ve göçmen çocukların yoğun olduğu okullarda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmelerini sağlayacaktır.

Pazartesi, 2 Mayıs, 2016