Yrd. Doç. Dr. Elif Karslı’nın yürütücülüğündeki TÜBİTAK 1003 GÖÇ-MAT projesi destek almaya hak kazandı.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi bölümü öğretim üyemiz Dr. Elif Karslı’nın yürütücülüğünde, TÜBİTAK 1003 “Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi” çağrısına karşılık önerilmiş olan "GÖÇ-MAT: Göçmen Çocuklar İle Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi" projesi Türkiye’de başvuru yapan 174 proje arasından destek almaya hak kazanan 2 projeden biri oldu.

 TED Üniversitesi’nden Dr. Sinan Olkun, Dr. Tülin Haşlaman, Dr. Mana Ece Tuna ve Ar. Gör. Sinem Sözen’in yanı sıra University of Georgia (Dr. Martha Allexsaht-Snider), Ankara Üniversitesi (Dr. Aliye Erdem, Zeki Özen) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi  (Dr. Şermin Metin, Neşe Uygun) ve İstanbul Kemerburgaz Universite’sinden (Anıl Özge Üstünel Balcı) araştırmacılar ile birlikte, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Ankara ve İstanbul illerinde iki yıl süresince gerçekleşecek olan projenin amacı sınıfında göçmen öğrenciler olan okul öncesi, 1, 2, 3, 4. sınıf öğretmenlerine göçmen çocukların matematik eğitimi konusunda, okul-aile-toplum işbirliği çerçevesinde mesleki nitelikler kazandırarak destek olmak ve Türkiye’de göçmenler ile çalışan eğitimciler tarafından kullanılabilecek ve farklı disiplinlere adapte edilebilecek bir eğitim modelini müfredat materyalleri ile birlikte geliştirmek.