İletişim

TED Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Ziya Gökalp Caddesi No.48
06420, Kolej Çankaya
ANKARA

Tel: (312) 585 0047

E-posta: egitimfakultesi@tedu.edu.tr