Eğitim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erdem AKSOY (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mana ECE TUNA

Dr. Öğr. Üyesi Çağla ÖNEREN ŞENDİL

Dr. Öğr. Üyesi Sibel AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Vesife HATISARU

Ar. Gör. Mehmet SAK