Fakülte-Okul İşbirliği

Fakülte ve Okul İşbirliği Komisyonu
Doç. Dr. Sibel BALCI (Başkan)
Doç. Dr. Sühendan ER (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Derya BOZDOĞAN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Müge ÇELİK ÖRÜCÜ (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sibel AKIN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin TOKER (Üye)