Fakülte ve Okul İşbirliği Komisyonu

Fakülte ve Okul İşbirliği Komisyonu
Doç. Dr. Sibel BALCI (Başkan)
Doç. Dr. Sühendan ER (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Derya Bozdoğan (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Onur ÖZMEN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Sibel AKIN (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Zerrin TOKER (Üye)