Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimi Planlama Çalıştayı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 8-11 Mart 2012 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Öğretmen Yetiştirme ve Mesleki Gelişimi Planlama Çalıştayı’na üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Günel ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Buldu davet edilmişlerdir.

Nitelikli öğretmen yetiştirmenin nitelikli eğitimdeki etkisinin çok önemli olduğunu temel alan bu çalıştayda 18-20 Kasım 2011’de gerçekleştirilen Ulusal Öğretmen Yetiştirme Stratejisi Çalıştayı’nda belirlenen öğretmen yeterlilikleri, öğretmen yetiştirme, hizmet içi eğitim ve öğretmenlik mesleğinde kariyer basamakları alanlarının her biri için çalışma grupları gerçekleştirilecektir.

Bakanlık bürokratları, STK üst düzey yöneticileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin de katılacağı etkinlikte öğretim üyelerimizden Mehmet Buldu Öğretmen Yeterlilikleri Çalışma Grubunda, Murat Günel ise Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunda çalıştaya katkı sağlayacaklardır