Sunu: Dr. Çağla Öneren Şendil

TED Üniversitesi

 Eğitim Fakültesi

“Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıflarındaki Çocukların Akran ilişkileri ve Akranlar Arası Problem Durumları Hakkındaki İnanış Ve Uygulamaları”

 Dr. Çağla ÖNEREN ŞENDİL

Tarih: 14 Mart 2017, Salı

 Saat: 13:00-13:30

Yer: D126  

Özet:  Bu sunumda, okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında bulunan çocuklar arasındaki akran ilişkileri ve problem durumlarını değerlendirmede kullandıkları stratejiler, kendi söylemlerine ve gerçek uygulamalarına dayanan, akranlar arasında yaşanan problem durumlarına müdahale uygulamaları, akranlar arası ilişkilere ve problem durumlarına yönelik inanışlarını araştıran bir durum çalışması paylaşılacaktır. Yapılan çalışmanın sonuçları göstermiştir ki; okul öncesi öğretmenlerinin çocukların akran ilişkileri ve akran ilişkisi problem durumlarına yönelik inanış ve kendi söylemlerine dayanan uygulamaları daha çok çocuk tarafından başlatılan uygulama ağırlıklı iken gerçek uygulamaları, daha çok öğretmen tarafından başlatılan uygulama ağırlıklıdır. İnanış sistemlerine dayandırılarak, öğretmenlerin inanış, kendi söylemlerine dayanan uygulama ve gerçek uygulamaları arasındaki bazı tutarsızlıkların olası sebepleri tartışılacak ve erken çocukluk döneminde temelleri atılan sosyal ilişki ve akran ilişkilerinin önemine ve desteklenmesine yönelik, öğretmen ve alan uzmanlarına bazı tavsiyelerde bulunulacaktır.