Bilgisayar Oyunları ve Öğrenme

Tarih: 
Perşembe, 28 Kasım 2013
Başlangıç zamanı: 
14:00
Konum: 
116

 

BİLGİSAYAR OYUNLARI VE ÖĞRENME SEMİNERİ 

1961 yılında geliştirilen Spacewar! oyununu milat kabul edersek bilgisayar oyunları geçtiğimiz 50 yıl içerisinde büyük aşama kaydetmiştir. Yakın zamanda medyamızda ya da popüler kültürümüzde yapılan tartışmalarda ise bilgisayar oyunlarının genelde zararlı ya da negatif boyutu gözönünde tutulmuş ve tartışılmıştır. Bu seminerde Gee’nin (2003) duruşuna paralel bir duruş sergilenecek olup, bilgisayar oyunları söz konusu olduğunda bu oyunların kullanıldığı bağlam ve şartlara, kullanma amaçlarına, v.b. değişkenlere bağlı olarak birtakım yararların ve zararların ortaya çıkabileceği düşünülmekte olup, bilgisayar oyunlarından öğrenme amaçlı yararlanma olgusu bu seminerde ele alınacaktır. Bilgisayar oyunları ve öğrenme olgusu konuşmacının ağırlıklı olarak Türkiye’deki uygulamalı araştırmalarına yönelik tecrübeleri üzerinden tartışılarak olguyu anlamak için pragmatik bir yaklaşım (kuram ve uygulamayı bağdaştırma) sergilenecektir. Öğrenmeye yönelik iyi bir teknolojik yeniliğin temelinde öncelikle iyi bir pedagoji bulunması gerektiğinden hareketle öğrenme amaçlı bilgisayar oyunlarının nasıl tasarlanması gerektiği bir örnek üzerinden açılacak, bilgisayar oyunlarının öğrenme ortamlarındaki uygulamalarının etkilerine ve motivasyon olgusuna değinilecektir. Seminer, bilgisayar oyunlarının öğrenme amaçlı kullanımı için geleceğe yönelik önerileri tartışarak sonlanacaktır.

Konuşmacı: Doç. Dr. Hakan Tüzün
Tarih: 28 Kasım 2013
Saat: 14.00
Yer: 116 No'lu Derslik