Türkiye’deki Dershaneler Başarı Farkını Artıyor Mu?

Tarih: 
Salı, 08 Ocak 2013
Başlangıç zamanı: 
14:00
Konum: 
116 No'lu Sınıf

 

TEDU EFS Seminars

Türkiye’deki dershaneler, düşük sosyo-ekonomik ve yüksek sosyo-ekonomik düzeylerden gelen öğrencilerin aralarındaki başarı farkını artırıyor mu?
Erkan Atalmış - Research, Evaluation, Measurement, & Statistics, Kansas University

Türkiyedeki dershanelerin sayısı hızla artıyor. Bunun en büyük sebebi, öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanmalarıdır. Ancak düşük sosyo-ekonmik düzeyinden gelen aileler çocuklarını dershanelere gönderememektedir. Bu da eğitimciler ve siyasetçiler arasında, farklı sosyo-ekonomik yapılaradan gelen öğrenciler arasında eğitimde fırsat eşitliğinin azalması noktasında tartışmaya sebep oluyor. Bu çalışmada, ailelerin çocuklarını dershaneye göndermesini etkileyen faktorler inceleniyor. Sonuç olarak, yüksek sosyo-ekonomik düzeyden gelen, yüksek eğitim düzeyine sahip, şehir merkezinde yaşayan ve matematik notu yüksek olan çocukları olan aileler çoğunlukla dersaneleri dercih ediyor. Bu sonuç, dersanelerin farklı sosyo-ekonomik düzeylerden gelen çocuklar arasında eğitimde fırsat eşitliğini azaltığını göstermektedir.