Üstün Yeteneklilere Yönelik Öğretim Stratejileri

Tarih: 
Perşembe, 22 Mart 2018
Konu: Üstün Yeteneklilere Yönelik Öğretim Stratejileri 
Tarih: 22 Mart 2018 
Saat: 14.00
Yer: TEDÜ Ahmet Ersan Konferans Salonu
Konuşmacı: Dr. Tünay Özçelik
İçerik: Dünyadaki farklı ülkelerde farklı uygulamaları bulunan üstün yeteneklilerin eğitim sürecinde oluşturulan özel gruplar veya sınıflar şeklinde eğitim ihtiyaçlarına cevap verildiği gibi karma sınıflarda da eğitim verilmektedir. Türkiye’de örgün eğitim içerisinde üstün yeteneklilere karma sınıflarda akranları ile aynı eğitim programı uygulanarak ve ortak etkinliklerle eğitim sunulmaktadır. Farklı ve çeşitli ilgi alanlarına sahip olan üstün yeteneklilerin yetenekli oldukları alanlarda gelişimini ve derinleşmesini sağlamak eğitim sürecinde uygun stratejilerin işe koşulması ile mümkündür.  Bu konferansta karma sınıflarda uygulanabilecek üstün yeteneklilerin farklılaşan ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermeye olanak sağlayan öğretim stratejilerine değinilecektir. Öğretim stratejilerinin uygulamaları yapılarak farklı alanlarda kullanılabilecek yöntemler atölye çalışması şeklinde işe koşulacaktır.