Üstün Yeteneklilerin Özellikleri ve Eğitim Ortamına Yansımaları

Tarih: 
Perşembe, 15 Mart 2018

Konu: Üstün Yeteneklilerin Özellikleri Ve Eğitim Ortamına Yansımaları 

Tarih: 15 Mart 2018 

Saat: 14.00

Yer: TEDÜ Ahmet Ersan Konferans Salonu

Konuşmacı: Dr. Tünay Özçelik

İçerik: Üstün yeteneklilerin nüfus içerisindeki oranları üstün yeteneklilik tanımlarına göre değişmektedir. Tanımlara göre toplam nüfus içeresinde %3-15 arasında değişiklik gösteren üstün yeteneklilerin sahip olduğu nitelikler akranlarına göre farklılık göstermektedir. Farklılık gösteren nitelikler bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alanlarda görülebilir. Üstün yeteneklilerin sahip oldukları niteliklerin eğitim sürecinde belirlenmesi ve yönlendirilmesi yetenek alanında gelişimin sağlanması açısında kritik öneme sahiptir. Bu konferansta üstün yeteneklilik tanımlarına değinilecektir. Üstün yeteneklileri akranlarından ayırt eden niteliklere ve bu niteliklerin eğitim ortamlarına yansımalarına dikkat çekilecektir. Örnek hikâyelerden yola çıkarak üstün yeteneklilerin erken dönemlerde belirlenmesinin ve yetenek alanında gelişime yönlendirmenin yaratacağı etkiyi içeren sunum yapılacaktır.