Aileler ve Öğrencilerimizle Bir Araya Geldik

 

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve program seçimi aşamasında olan öğrencilerimiz ve ailelerine yönelik olarak 20 Ocak Cumartesi günü Üniversitemizde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Dekan Prof. Dr. Yüksel Kavak şu noktalara değinmiştir: "Ülkemizde eğitime yönelik büyük bir toplumsal talep vardır. Bununla bağlantılı olarak eğitimle ilgili harcamalar giderek artmaktadır. Hatta özel harcamalar daha hızlı artmaktadır. Gerek ulusal gerekse uluslararası geniş ölçekli sınav sonuçları eğitimin niteliğinin iyileştirilmesi konusunda sinyaller vermektedir. Kalite geliştirme konusunda da anahtar faktör öğretmen niteliğidir. Bu bağlamda gelecekte öğretmenlik mesleğinin önemi ve değeri artacaktır. Mezunların talepten fazla seyretmesi nedeniyle eğitim sektörü daha nitelikli öğretmenler için fırsatlar sunacaktır. TEDÜ Eğitim Fakültesi de geniş ufuklu ve entelektüel öğretmen yetiştirme hedefi, tüm programlarda İngilizce öğretim ve uygulama ağırlıklı eğitim modeliyle geleceğin öğretmenlerini yetiştirmede iddia sahibidir...”

Dekanın açılış konuşmasından sonra Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Çelik Örücü programlarını tanıtan bir sunu yapmıştır. Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Programı sunusunu, Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sühendan Er ve Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı Sunusunu, Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sibel Akın gerçekleştirmiştir. Sunular sırasında programlar hakkında detaylı bilgilere yer verilirken, ayrıca iş imkanlarına da vurgu yapılmıştır. Sunulardan sonra gerçekleştirilen açık oturum sırasında aileler ve öğrenciler, programlarla ilgili sorularını sormuşlardır ve sorulan sorular üzerinden bilgi paylaşımı yapılmıştır.