“Chain Reaction: A Sustainable Approach to Inquiry Based Science Education” Toplantısı Yapıldı

Chain Reaction

Yürütücülüğünü TEDÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Günel’in yaptığı FP7 çerçeve programı kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education” Projesi Tanıtım ve Tanışma Toplantısı Üniversitemizde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünden Grup Başkanları ile 13 Lise yönetici ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, proje içeriği ve yapılacak çalışmalarla ilgili gerekli bilgiler araştırmacılar tarafından katılımcılara aktarıldı.