Murat Günel Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Çalıştayı'na Katıldı!

Demokratik Vatandaşlık  ve İnsan Hakları Eğitimi Ortak Projesi

Avrupa Konseyince finanse edilen ve MEB Talim Terbiye Kurulu Başlılığınca koordine edilen "Demokratik Vatandaşlık  ve İnsan Hakları Eğitimi Ortak Projesi" kapsamında 18-20 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'da "Demokratik Okul Kültürü Geliştirme Stratejisi" adlı taslak belgeleri paylaşmak amacıyla eşzamanlı iki önemli çalıştay düzenlendi.

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Ortak Projesi

3 gün süren bu çalıştayda STK’lar dahil olmak üzere, ilköğretim ve ortaöğretimde yer alan pilot okullardan öğretmenler ve okul müdürleri, insan hakları ve vatandaşlık konusunda uzmanlığı olan akademisyenler ve Milli Eğitim Bakanlığı ilgili Genel Müdürlük temsilcilerinin de içinde olduğu geniş bir paydaş grubu taslak metinler üzerinde çalışma gerçekleştirdi. TED Üniversitesi söz konusu çalıştayda Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Günel tarafından temsil edildi ve katkı sağlandı.