Eğitimdeki İyi Örneklerimiz!

TEDÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Günel ve Araştırmacı Kutlu Tanrıverdi, 13 Nisan 2013 tarihinde Sabancı Üniversitesinde düzenlenen "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı"nda 4 farklı "Eğitimde İyi Örneği" katılımcılar ile paylaştı.