Hizmetiçi Öğretmen Eğitimi Seminerleri

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ilçeye bağlı okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim okullarında görev yapan tüm öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen hizmetiçi eğitim seminerleri, 11-29 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Programı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet BULDU, “Proje Yaklaşımı” ve Yrd. Doç. Dr. Sühendan ER “Etkili Öğretim Teknikleri” konulu seminerleri ile bu programa katkı sağladı.