Üniversitemizin TÜBİTAK Projesi Kapsamında 21 İlden Katılımcı Öğretmenler Bir Araya Geldi!

 

Üniversitemizin TÜBİTAK Projesi Katılımcı Öğretmenler
 Üniversitemizin TÜBİTAK Projesi Katılımcı Öğretmenler

Üniversitemiz tarafından yürütücülüğü yapılan, TÜBİTAK ve MEB tarafından finanse edilen, Gazi, Abant İzzet Baysal, Kastamonu, Atatürk, Selçuk ve Ortadoğu Teknik üniversitelerinden araştırmacıların katıldığı projede, Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımını ve bu yaklaşım içinde yapılandırılan dil destekli öğrenme stratejilerini kullanarak, öğrencilerin bilim kavramlarını öğrenmelerine ve bilimsel okur-yazarlıklarını güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Türkiye’nin 21 farklı ilinden toplam 26 ilköğretim ikinci kademe öğretmeni (6,7 ve 8. sınıf), argümantasyon tabanlı etkinlikleri içeren öğrenci merkezli bilim öğretimi ortamında iki yarıyıl boyunca seçtikleri bir ünitede uygulama yapmışlardır. Projenin üçüncü ve dördüncü uygulama dönemlerinin her birinde öğretmenler seçecekleri iki ünitede, son uygulama döneminde ise tüm ünitelerde ATBÖ yaklaşımına yönelik uygulama yapmaları planlanmaktadır. Toplamda 3 yıl sürecek olan projede öğrenci ve öğretmenlerden boylamsal veriler toplanmaktadır.

Proje ekibi 23-27 Ocak 2012 tarihlerinde Hatay’da gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim programında etkili sınıf içi etkileşim ve öğretmen pedagojisi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Projenin ilk yılda elde edilen bulguları katılımcı öğretmelerin pedagojilerinde gelişim, öğrencilerin akademik başarı ve eleştirel düşünme becerilerinde önemli kazanımlar olduğunu göstermektedir.