İletişim

TED Üniversitesi
Eğitim Fakültesi

Ziya Gökalp Caddesi No: 48
06420, Kolej Çankaya
ANKARA

Tel: 0 (312) 585 0182

E-posta: egitimfakultesi@tedu.edu.tr