Öğrenci Destek Komisyonu

Doç. Dr. Müge Çelik Örücü (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Berrin Genç Ersoy (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Öztekin (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Mana Ece Tuna (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Tülin Haşlaman (Üye)