Projeler

Filtrele
Proje Sponsor Destek Üni. Payı TEDÜ Yazar
• 2013 TEDÜ- BAP Projesi, 12A303 kodlu ‘60-72 ay çocukların okul hazırbulunuşluğu üzerine öğretmen, okul yöneticisi ve aile algıları ve deneyimleri, (Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet Buldu). TED University 7297 Sühendan Er
• 2014 TEDU-BAP 14A102 kodlu, “Lise öğrencilerinin kardeş ilişkilerinde ikili güven ve iletişim doyumunun incelenmesi” projesinde proje yürütücüsü(Proje Araştırmacıları; Aslı Bugay, Müge Çelik Örücü) TED University 10.877 TL Sühendan Er
Dr. Elif Karslı, Project Coordinator. Building Bridges in Education: Syrian Children and Families in Turkey’s School System 03. 2015 – 07.2015 U.S. Embassy in Ankara, Federal Assistance Award Grant Number: S-TU-150-15-GR-041 Elif Karslı
Elif Karslı, Research Assistant. Language-Rich Inquiry Science with English Language Learners through Biotechnology (LISELL and LISELL-B). (PI: Cory Buxton, Martha Allexsaht-Snider & Allen Cohen, CoPIs) National Science Foundation, Discovery Research K-12 Program. $2.6M Elif Karslı
BAP 15A101 Designing a Task-based Language Syllabus for Electrical and Electronics Engineering Students Project Team: Derya Bozdoğan & Buket Kasap Period: October 2015- June 2016 TED University 15000 TL Derya Bozdoğan
Grup Yetenek Testi Sonuçlarının Üstün Yeteneği Erken Yaşta Belirlemedeki Etkililiğinin Değerlendirilmesi, 12 months TED University BAP Project 4740 TL Adile Gülşah Saranlı
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Üç Tipli Zenginleştirme, 12 months TED University BAP Project 9431 TL Adile Gülşah Saranlı
Üstün Yeteneklilerin Öğretmen Eğitimi TED Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 15A104 Bütçe: 9850 TL (Proje Yürütücüsü) (2015 Eylül-2016 Eylül) TED University BAP Project 9850 TL Adile Gülşah Saranlı
Okul Çapında Zenginleştirme Modeline Dayalı Zenginleştirme Uygulamalarının İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi TUBITAK 3001 Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı, Proje No:115K814 Bütçe: 56.250 TL (Proje Yürütücüsü) (2016 Ocak-2018 Ocak) TUBITAK 56.250 TL 28.000 TL Adile Gülşah Saranlı
Özel Yetenekli Çocuklar Eğitim ve Bilişim Ağı Projesi, MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü-(Proje Danışmanı) (2015 Mart- 2015 Mayıs) MEB-Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü - Adile Gülşah Saranlı
Okul öncesi öğrenme ortamlarında öğrenme ve öğretmeyi anlama, destekleme ve geliştirmede pedagojik dokümantasyonun etkililiği, TÜBİTAK 1001, Proje Asistanı TUBİTAK - Selda Aras
TÜBİTAK Projesi 109K559 “Türkiye'de Ergenlerin Psikososyal Gelişimi: Profil ve Destek Çalışması”. Başlangıç tarihi: 15.03.2010 Bitiş: 15.07.2012. Proje Danışmanı. Araştırma Grubu: Neslihan Karaman (yürütücü), Şener Büyüköztürk, Aysel Esen Çoban Türkan Doğan, Sadegül Akbaba Altun, Figen Çok TÜBİTAK 120000 Figen Çok
European Commission 7th Framework Programme, FP7-SSH-2007-1, Grant Agreement no: 225282, Processes Influencing Democratic Ownership and Participation (PIDOP) awarded to the University of Surrey (UK), University of Liège (Belgium), Masaryk University (Czech Republic), University of Jena (Germany), University of Bologna (Italy), University of Porto (Portugal), Örebro University (Sweden), Ankara University (Turkey) and Queen’s University Belfast (UK). 01.05.2009- 01. 05.2012 FP7 1.500.000 Euro Figen Çok
UNFPA Projesi, Ergenlerin üreme sağlığı ve cinsel gelişiminin okul psikolojik danışmanlar aracılığla geliştirilmesi, 2013, Projede alan uzmanı: Figen Çok UNFPA 100000 Figen Çok
TUBİTAK projesi 112K596, “Türkiye’de okul ikliminin psikolojik değişkenler açısından incelenmesi, 01.04.2013-2015. Figen Çok Proje Danışmanı, Araştırma Grubu: Aslı Bugay (yürütücü), Ece M. Tuna, Müge Ç. Örücü, Petek Aşkar TÜBİTAK 148000 Figen Çok
Contextualizing Grammar through Flipped Learning in an English Language Teaching Program, February-October 2017 TED University 8967 TL Derya Bozdoğan
Tübitak 3501 Kariyer Geliştirme Programı, Improving the English Language Teaching Skills of Classroom Teachers Through Thematic Approach. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdem AKSOY Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Derya Bozdoğan, Yrd. doç. Dr. Zeynep Bilki, Yrd. Doç. Dr. Sühendan Er, Yrd. Doç. Dr. Hakan Koğar Danışman: Prof. Dr. Sinan Olkun Partners: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TED Ankara Koleji İlkokulu 2017-12/2020-06 TUBITAK 160,000 TL 30,000TL Erdem Aksoy, Derya Bozdoğan, Zeynep Bilki, Sühendan Er
Tübitak 3501 Kariyer Geliştirme Programı, Improving the English Language Teaching Skills of Classroom Teachers Through Thematic Approach. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdem AKSOY Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Derya Bozdoğan, Yrd. doç. Dr. Zeynep Bilki, Yrd. Doç. Dr. Sühendan Er, Yrd. Doç. Dr. Hakan Koğar Danışman: Prof. Dr. Sinan Olkun Partners: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TED Ankara Koleji İlkokulu 2017-12/2020-06 TUBITAK 160,000 TL 30,000TL Erdem Aksoy, Derya Bozdoğan, Zeynep Bilki, Sühendan Er
Tübitak 3501 Kariyer Geliştirme Programı, Improving the English Language Teaching Skills of Classroom Teachers Through Thematic Approach. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdem AKSOY Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Derya Bozdoğan, Yrd. doç. Dr. Zeynep Bilki, Yrd. Doç. Dr. Sühendan Er, Yrd. Doç. Dr. Hakan Koğar Danışman: Prof. Dr. Sinan Olkun Partners: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TED Ankara Koleji İlkokulu 2017-12/2020-06 TUBITAK 160,000 TL 30,000TL Erdem Aksoy, Derya Bozdoğan, Zeynep Bilki, Sühendan Er
Tübitak 3501 Kariyer Geliştirme Programı, Improving the English Language Teaching Skills of Classroom Teachers Through Thematic Approach. Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Erdem AKSOY Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Derya Bozdoğan, Yrd. doç. Dr. Zeynep Bilki, Yrd. Doç. Dr. Sühendan Er, Yrd. Doç. Dr. Hakan Koğar Danışman: Prof. Dr. Sinan Olkun Partners: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TED Ankara Koleji İlkokulu 2017-12/2020-06 TUBITAK 160,000 TL 30,000TL Erdem Aksoy, Derya Bozdoğan, Zeynep Bilki, Sühendan Er
Lise Öğrencilerinin Gelişimsel ve Travmatik Sorunlarını Çözmeye Yönelik Dinamik Yönelimli Kısa Yoğun Acil Psikojik Danışma Uygulaması TÜBİTAK 1001 Projesi ... Nilüfer Havva Voltan Acar
Hacettepe Üniversitesi’nin Bazı Fakültelerinde okuyan öğrencilerin Şiddet Algılarının Belirlenmesi Ve Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesine İlişkin Yaklaşımların uygulanması 2009 Hacettepe Üniversitesi Araştırma Birimi (Proje Yürütücüsü) ... Nilüfer Havva Voltan Acar
Saldırganlık Ve Öfkeyi Azaltma Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin (6, 7 ve 8. Sınıf) Saldırganlık Ve Öfke Düzeyleri Üzerindeki Etkisi (Proje Yürütücüsü) 2009 Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi ... Nilüfer Havva Voltan Acar
Next-Generation Teachers Co-Working for Refugee and Immigrant Communities in Turkey and Ireland (Team Member) U.S. Department of State Alumni Ties Europe Small Grant, $10,000 Aysel Saricaoglu
Supporting Learners’ Language Development beyond the Language School: Automated Writing Evaluation in Content Courses (PI) TED University Institutional Research Fund, 19,759₺ Aysel Saricaoglu
Project Manager: Professor Soner YILDIRIM, Project Name: A supplementary web-based vocabulary learning system for enhancing the retention of words, Sept, 2006 – Sept, 2007 TÜBİTAK, 1002 Short Term R&D Funding Program (SOBAG) Project: (106K248) 30,000 TL Middle East Technical University Meltem Huri Baturay
Project Manager: Sonia Trapp, Project Name: Upskilling to Model-Based Software Development in the Automotive and Embedded Software Sector (Embed4auto), 2008-2010 Leonardo Da Vinci-Transfer of Innovation (European Commission Grant project) Project 950,000 TL Meltem Huri Baturay
Project Name: Training Teachers and Trainer: Educational and Psychological Strategies for Adult Trainers, 2013 Leonardo Da Vinci-Gruntvig (European Commission Grant project) In-Service training and professional development for teachers and other staff in adult education, Project: 6,950 TL Meltem Huri Baturay
Project Manager: Professor Settar KOÇAK, Project Name: Development of a Learning Organization via an Electronic Performance Support System for Criminal Laboratory Services, 2007-2013 TÜBİTAK, 1007 Public Institutions Research Funding Program (KAMAG) Project 1,500,000 TL Middle East Technical University Meltem Huri Baturay
Proje Koordinatörü (Haziran, 2015-Haziran, 2016): Öğrenci işleri bilgi yönetim sistemi altyapı ihtiyacı ve analizi projesi. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi. - Yüksel Kavak
Proje Koordinatörü (2013-2015): Öğrenci işlerinin altyapısını güçlendirme projesi. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi. - Yüksel Kavak
Araştırmacı (Haziran, 2011-Nisan, 2013): Öğretmen istihdam projeksiyonları, stratejileri ve sistemlerinin geliştirilmesi projesi. Milli Eğitim Bakanlığı. - Yüksel Kavak
Araştırmacı (1998-1999): Yetişkinlere yönelik okuma-yazma kurslarının değerlendirilmesi araştırması. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF Türkiye Ofisi - Yüksel Kavak
Araştırmacı (1995-1996): Türkiye’de mesleki teknik ve gelir getirici yetişkin eğitimi programlarını inceleme projesi. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu - Yüksel Kavak
Proje Koordinatörü (1994-1995): Türkiye’de ilköğretimin finansmanı ve eğilimler. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi. - Yüksel Kavak