Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı TEDÜ'de Başladı!

EĞİTİM YÖNETİCİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI (EYGEP) TEDÜ'DE BAŞLADI!

Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından düzenlenen Eğitim Yöneticileri Geliştirme Programı (EYGEP) 18 Kasım 2013 tarihinde TED Üniversitesinde başladı. Program, dört haftalık yüz-yüze ve uzaktan eğitim derslerinden oluşmaktadır.

Programın hedefleri şu şekilde özetlenebilir: Okul müdürlerinin görevlerini sürdürürken okula farklı bir açıdan bakabilmelerine destek vererek, öğrenmeye liderlik etmek için gerekli yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmek. 21. yüzyıl öğrenme ortamlarına hizmet edebilecek öğrenme ortamlarının hazırlanması için öğretmenler arasında öğrenme odaklı paylaşım ve iş birliğine dayalı birlikte gelişmelerine olanak sağlayacak gerekli bilgi ve beceri donanımını fark etmelerini sağlamak ve okulun, öğrenciler için eğitim ve öğretimin merkezi olarak kabul edilmesini sağlayacak donanım ve açıklıkta kurumu yönetmek.

Program içeriğini eğitim uygulamalarını destekleyici biçimde “katılımcı klasörü” (yazılı teorik anlatımlar) ile okul müdürlerine eğitim sırasında verilmekte olan bilgiler oluşturmaktadır. İçeriğin ana başlıklarını; “Kendini, Kurumu Tanımak ve Yönetmek”, “İlişkileri Yönetmek”, “Ekibi Yönetmek”, “Meslektaş Koçluğu”, “Öğrenmeye Liderlik Etmek”, “Toplumsal Liderlik”, “Geleceğe Liderlik Etmek” oluşturmaktadır.