Ana içeriğe atla

Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Yüksel KAVAK    TED Üniversitesi        Eğitim Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. Yüksel KAVAK      
TED Üniversitesi                                                         
Eğitim Fakültesi Dekanı  


Bugün, gelişmiş ülkeler dâhil birçok ülke, eğitim sistemlerini iyileştirme çabası içindedir. Eğitim reformlarının odak noktasında da öğretmenlik mesleği ve öğretmen eğitimi yer almaktadır. Bu doğrultudaki ana hedefler, ülkenin en yetenekli gençlerini öğretmenlik mesleğine çekmek, onları en iyi şekilde yetiştirmek ve meslek içinde tutmayı başarmaktır. Ülkemizde de eğitimin niteliğini iyileştirme ve toplumun beklentilerini karşılama bağlamında öğretmenlik mesleğini ve öğretmen eğitimini geliştirmeye yönelik arayışlar giderek daha fazla önem kazanmaktadır.

TED Üniversitesi (TEDÜ), Türkiye’nin eğitim alanındaki öncü sivil toplum kuruluşu ve bir asırlık gelenek ve deneyimini yükseköğrenime taşıyan Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından kurulmuş, genç, dinamik ve çağdaş bir şehir üniversitesidir ve Ankara’nın tam kalbindedir. TED, eğitimde fırsat eşitliği temelinde, bugüne kadar 50 bine yakın yoksul ve başarılı öğrenciye eğitim desteği sağlamış ve ülkemize başarılı bir okul modeli sunmuştur.

Adı eğitimle özdeşleşmiş ve köklü bir kurumun Eğitim Fakültesi’nde dekan olarak hizmet etmekten onur duyuyorum. Geleceğin geniş ufuklu, lider ve entelektüel öğretmenlerini yetiştirmenin ulusal bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Fakültemizin sahip olduğu güçlü akademik kadro ve motivasyonla iyi öğretmen yetiştirmeyi başaracağımıza inanıyorum. Nasıl ki TED, ilköğretim ve ortaöğretim için Türkiye’de bir model oluşturmuşsa, TEDÜ Eğitim Fakültesi de öğretmen eğitiminde iyi örnekler ortaya koyacaktır. Eğitim anlayışımızın özü “önce insan” sonra “iyi bir meslek insanı” yetiştirmektir.

Yükseköğretimde “fark yaratma”ya odaklanan TEDÜ, öğretmen eğitiminde de fark yaratacak yaklaşım ve ilkelere sahiptir. Eğitim Fakültesi’nin öğretmen eğitimine ilişkin başlıca ilkeleri şunlardır: Öğrenen merkezli eğitim, uygulama ağırlıklı, araştırma odaklı ve standartlara dayalı öğrenme ve öğretim, özgün ve performansa dayalı değerlendirme, disiplinlerarası çalışmalar, toplumsal sorumluluk ve işbirliği, yaşamboyu öğrenme vb.

TEDÜ Eğitim Fakültesi, %100 İngilizce eğitim, ek dal eğitimi, yan dal eğitimi, çift anadal eğitimi, Avrupa’nın saygın üniversitelerinde Erasmus Değişim olanağı,  lisans öğrencilerine bilimsel araştırma desteği ve TED Okullarında öğretmenlik uygulaması fırsatları gibi kurumsal özelliklere sahiptir.

Fakültemizde beş lisans programı yürütülmektedir. Bunlar okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık programıdır. Ayrıca, okul yöneticisi yetiştirmeye yönelik tezsiz yüksek lisans programı bulunmaktadır. Lisans programları kontenjanlarında, TED’in geleneksel anlayışına uygun olarak farklı burslar sağlanmaktadır. Fakültemiz, 2016-2017 öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

“Her çocuğun iyi öğretmene hakkı vardır” anlayışı doğrultusundaki akademik yolculuğumuzda sizi, TEDÜ Eğitim Fakültesi ailesine katılmaya ve fakültemizin zenginliğini keşfetmeye davet ediyorum.