Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR

1.     Pandemi sürecinde TED Üniversitesi Eğitim Fakültesinde uzaktan eğitim süreci nasıl işledi? Eğitim kesintiye uğradı mı? Sınavlar nasıl yapıldı?

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde TED Üniversitesi’nde tüm dersler senkron uzaktan eğitimle kesintiye uğramadan devam etti. Bu bağlamda, Fakültemiz de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında açmış olduğu 185 dersin tümünü (uygulamalı dersler dahil) senkron uzaktan eğitimle yürütmüştür. Öğretim üyeleri ve öğrenciler sürece kısa zamanda uyum sağlama başarısını göstermişlerdir. Süreç boyunca, eğitim hizmetinin sunumu ve öğrencilerin erişimi bakımından teknik sorun yaşanmamıştır. Tablet vb. teknik araç-gereç ihtiyacı olan öğrencilerin araçları Üniversite tarafından sağlanmıştır. Ara sınavlar ve final sınavları ise öğrenci merkezli öğretime uygun olarak ders içi çalışmalar, projeler, grup çalışmaları gibi yöntemlerle yapılmıştır.  Uzaktan eğitim süreciyle ilgili etkinliklerimizi Eğitim Fakültesi web ve instagram sayfalarından izleyebilirsiniz. 

2.     Akredite olmak ne demek? YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının karşısında programların akredite olduğu yazıyor. İngilizce Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği programlarının akreditasyon süreci ne aşamadadır?

Akreditasyon, bir alanda önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak bir hizmetin sunulması anlamına gelmektedir. Yükseköğretimde akreditasyon, programların verdikleri eğitimin belirlenen standartların üstünde olduğu anlamına gelmektedir. TED Üniversitesi, kuruluşundan itibaren bir kalite dokümanına sahip olan ve işleyişinde bu kalite dokümanını uygulamaya döken bir üniversitedir. Üniversitemizde ve fakültemizde akreditasyon süreçleri desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.

Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programları, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından değerlendirilmiş ve akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır.

Bir programın akreditasyon sürecine başlaması ve süreci tamamlaması için mezun vermiş olması gerekmektedir. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı yeni mezun verdiği için 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde akreditasyon sürecini başlatmıştır. 2020 yılı içerisinde sürecin tamamlanması beklenmektedir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı ise ilk mezunlarından sonra (2020-2021 öğretim yılı) akreditasyon sürecine başlayacaktır.

3.     Eğitim Fakültesi web sayfası, bölümlerin programlar sekmesinin altında; öğretim programları “2017-2018 ve öncesi” ve “Öğretim Programı” olarak iki ayrı program görünmektedir. Biz hangi öğretim programını izleyeceğiz?

Eğitim Fakültelerinin lisans öğretim programları, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Yükseköğretim Kurulu, 2018-2019 öğretim yılında Eğitim fakültesi programlarını yeniden düzenlemiştir. Böylece 2018-2019 öğretim yılından itibaren eğitim fakültesine başlayan öğrenciler yeni programı izlemektedirler. Web sayfamızda “2017-2018 ve öncesi” dosyasında yer alan programı 2017-2018 öğretim yılı öncesinde fakültemize kayıt olmuş öğrenciler izlemektedir. Bu programın uygulaması 2020-2021 öğretim yılından sonra kaldırılacaktır.

4.     “Öğrenci merkezli öğrenme” dendiğinde ne anlamam gerekiyor?

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrenme- öğretme süreçlerine önem veren, öğrenciyi öğrenme sürecine dahil eden bir fakülte olarak örnek teşkil etmektedir. Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak veren yaklaşımlar, yöntem ve teknikler kullanılarak, aktif öğrenme ortamları oluşturulur. Bilgiler, sorgulama, eleştirel düşünme becerilerinin bir ürünü olarak kazandırılır. Proje temelli öğrenmeler gerçekleştirilerek öğrencilerimizin aktif katılımına olanak sağlanır. Fakültemizde öğrencilerimiz daima araştırma ve keşfetmeye teşvik edilir. Oluşturulan eğitim ortamı ile öğrencilerimiz süreç içerisinde katılımcı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak karşımıza çıkar. Öğrenci merkezli eğitimde, öğrenciler sınıf içerisinde alınan kararlara dahil edilerek öğrenmenin önemli bir parçası haline gelirler.  Bu kararlar; dersin planlanması, derste yapılacak etkinlikler, uygulamalar ve ders sonu değerlendirmesi ile ilgili alınan kararlar olabilmektedir. Fakültemizde öğretmenler liderlik yaparak değil, öğrencilere her daim rehberlik ederek derslerini sürdürmektedir. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde çalışmalarımızın odağı daima öğrencilerimizdir.

5.     Fakülteniz web sayfasında çift anadal ve yandal programlarından bahsedilmektedir. Eğitim Fakültesine başladığımda bu imkanlardan faydalanabilecek miyim?

Çift anadal programının amacı, TED Üniversitesi’nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift anadal programını başarı ile tamamlayan öğrenciler devam ettikleri her iki programın da diplomasını almaya hak kazanırlar.

Yandal programının amacı, TED Üniversitesi’nde bir dalda lisans programını yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmeleri olup, yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanırlar.

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam eden öğrencilerin fakültede bulunan her programda çift anadal ve yandal yapma olanağı bulunmaktadır.

(Çift anadal ve yandal programlarına ilişkin kriter ve yönergeler için tıklayınız. Eğitim Fakültesi’nde yürütülen çift anadal ve yandal programlarına ait bilgileri için tıklayınız) 

6.     Bilimsel çalışmalara ilgi duyuyorum ve bilimsel çalışmaların öğrenim hayatımın ve meslek hayatımın bir parçası olmasını istiyorum. Bu konuda öğrencilerinize sağladığınız imkanlar nelerdir?

Üniversitemizde lisans öğrencilerini akademik araştırma faaliyetlerine özendirmek ve bilimsel araştırma süreçleri içerisinde yer almaya teşvik etmek amacıyla öğrencilerimize Lisans Öğrencileri Bilimsel Araştırma Desteği (LAD) verilmektedir. Bu destek ile lisans öğrencileri öğretim üyelerinin danışmanlığında bilimsel araştırmalar yürütmekte ve araştırma sonuçlarını akademik kongrelerde sunma imkanına sahip olmaktadırlar. Bu bağlamda Eğitim Fakültesi de lisans öğrencilerine bilimsel çalışma yapmaları için birçok olanak sunmaktadır.

Fakültemiz programlarında yürütülmekte olan birçok ders, öğrencilerin bilimsel araştırmalara ulaşma, bu araştırmaları okuma ve bilimsel araştırma yürütmelerine imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, öğrencilerin mezun olduklarında alanlarında yapılan akademik çalışmalara hakim olmaları, çalışma ortamlarında bu çalışmalardan faydalanmaları ve ilgi duyan öğrencilerin lisansüstü eğitimleri için hazır olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimiz lisans öğrenimleri süresince öğretim üyelerinin de desteği ile kongrelere katılma fırsatına, akademik toplantılarda, yaptıkları çalışmaları sunma ve farklı içerikteki akademik toplantıları takip etme imkanına sahiptir.

7.     Mesleğime hazırlanırken eğitim sürecinin sadece teorik bilgilerden oluşmasından endişe ediyorum. Fakültenizde ne tür uygulama imkanları vardır?

TED Üniversitesi, kuruluş ilkeleri gereğince eğitim odaklı ve öğrenci merkezli öğrenme anlayışına dayanan bir üniversitedir. Bu bağlamda Eğitim Fakültesi de öğrenciyi merkeze alan, uygulamaya önem veren bir fakültedir. Bu bakış açısıyla öğrencileri meslek hayatlarına hazırlarken hem ders içinde hem de ders dışında birçok uygulama yapma imkanı tanımaktadır. Üniversitemiz bünyesinde, derslerin uygulama ağırlıklı yürütülebilmesi için, farklı özelliklere sahip derslikler bulunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde bu amaçla tasarlanmış, Pedagoji Laboratuvarı, Okul Öncesi Uygulama Laboratuvarı ve Psikolojik Danışma Laboratuvarları bulunmaktadır. Bunun dışında programlarda yürütülen derslerin içeriği uygulamaya ağırlık verecek şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca programlarda yer alan Öğretmenlik Uygulaması dersleri çok önemsediğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz derslerdir. Bu derslerde ve uygulama ağırlıklı başka derslerde öğrencilerimizi meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlamak üzere farklı okul ortamlarını (devlet okulu, özel okul vb.) deneyimlemeleri amaçlanmaktadır. TED Ankara Koleji de sıkı işbirliği içinde bulunduğumuz uygulama okullarımız arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin ders dışında da okullarda bulunmalarına böylelikle deneyimlerini arttırmalarına yönelik birçok planlama ve işbirlikleri yapılmaktadır. 

8.     İngilizce eğitim almak bazen beni korkutuyor ve ileride bana nasıl bir katkı sağlayacağını bilemiyorum. Öğretmenlik programlarında İngilizce eğitim almanın bana sağlayacağı katkılar neler?

TEDÜ’nün diğer fakülteleri ve Eğitim Fakültesinin tüm programlarında %100 İngilizce öğretim yapılmaktadır. Öğrencilerimiz, kazandıkları programlara kayıt yaptırdıktan sonra İngilizce Dil Okulunun yaptığı sınava girerek yeterliliklerine göre ya lisans programına ya da hazırlık sınıfına başlarlar. İngilizce Dil Okulunda sunulan nitelikli İngilizce eğitimi ile dersleri ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin olarak katılabilme, derslerin yazılı ve sözlü gereklerini yerine getirebilme ve sosyal hayatta gerekli olan İngilizce iletişimi sağlayabilme yeterliliğini kazanırlar.

Her şeyden önce, seçkin eğitim kurumları giderek İngilizce bilen öğretmenler aramaktadır. Bu arayış, İngilizce öğretim yapan eğitim fakülteleri mezunlarının iş hayatına geçişte avantajlı kılmaktadır. Diğer taraftan, İngilizce bilen öğretmen adayları, Eğitim Fakültesinde İngilizce eğitim alan öğretmen adayları aldıkları eğitim sayesinde öncelikle alanlarında yapılan bilimsel çalışmalara ulaşma ve bu çalışmaları takip edebilme becerisini kazanırlar. Eğitim sürecinde hayat boyu öğrenme alışkanlığı edinen öğretmen adayları böylelikle, yapılan güncel çalışmaları meslek hayatlarında uygulama şansına sahip olurlar.

İngilizce eğitim alan öğretmen adayları, mezuniyetlerinden sonra yurt dışında eğitimlerine devam etmek istediklerinde ya da yurt dışında bir iş imkanı bulduklarında kolaylıkla sürece adapte olurlar. Ayrıca lisans eğitimi süresince ERASMUS+ programı ile yurt dışında belirli bir süre öğrenimlerine devam edebilir ya da kendilerine farklı staj imkanları yaratabilirler.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz, öğrenimlerine lisansüstü programlarla devam etmek isterlerse, İngilizce açısından bu sürece hazır hale gelirler.

9.     Genel olarak eğitim fakültelerinde derslerin çok kalabalık sınıflarda işlendiğini duyuyorum. Sizde de öyle mi?

TED Üniversitesi kuruluşundan itibaren kalite dokümanına sahip bir üniversitedir. Kalite dokümanında belirtilen ilkeler, eğitim-öğretim sürecinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi aşamalarında takip edilmektedir. Üniversitemizde ve fakültemizde bulunan derslikler bu ilkelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için farklı özelliklerle tasarlanmıştır. Dersleri öğrenci merkezli, uygulama ağırlıklı yürüttüğümüz için dersi alacak öğrenci sayıları da minimum düzeyde tutulmaktadır. Ayrıca uygulama dersleri her öğrencinin aktif olarak katılımını sağlayacak, uygulama deneyiminden en iyi şekilde faydalanacakları biçimde tasarlanmaktadır.

10.     ERASMUS programı ile yurt dışına gitmek istiyorum. Bu konuda öğrencilerinize sağladığınız imkanlar nelerdir?

Eğitim dili İngilizce olduğu için öğrencilerimiz ERASMUS programına kolaylıkla katılabilmekte, öğrenim hayatlarının bir kısmında yurtdışı tecrübesi edinmektedirler. Özellikle Okul Öncesi Öğretmenliği programına devam eden öğrencilerimiz sadece dönem içerisinde değil, yaz aylarında da yaz stajı yapma imkanına sahiptirler. Öğrencilerimizin,  Almanya, Yunanistan, Polonya, Romanya, Slovenya, İspanya, Portekiz gibi birçok Avrupa ülkelerinde anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde ERASMUS programına katılma fırsatları vardır. Fakültemiz Uluslararası İşbirlikleri Komisyonu, işbirliği sayısını arttırmak ve öğrencilerimize daha fazla uluslararası deneyim kazandırabilmek için  çalışmalarına yoğun bir biçimde devam etmektedir. 

11.     Üniversitede öğrenci topluluklarına katılmak ve aktif olarak etkinliklerin içinde olmak istiyorum. Eğitim konusunda aktif çalışan öğrenci grupları var mıdır?

TED Üniversitesi, öğrencilerin ders dışında aktif olmalarını, çeşitli etkinlikler düzenlemelerini desteklemekte ve öğrencileri bu konuda teşvik etmektedir. Bu topluluklardan EduAction ve Maths-Up toplulukları eğitim ile ilgili birçok etkinliği başarıyla organize etmişlerdir. Topluluk etkinlikleri için TEDÜ web ve Eğitim Fakültesi web sitelerini ziyaret edebilir, öğrenci topluluklarının listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.  

12.     Öğrenim hayatım sürecinde karşılaştığım güçlükler, kariyer konuları, ders seçme vb. konularda nasıl destek sağlıyorsunuz? Bu konuda bana destek olacak birisi olacak mı?

Akademik danışmanlık,  Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından önemsenmekte ve yoğun bir çaba ile yürütülmektedir. Bir başka deyişle, öğrencilerimiz, öğrenim sürecinde akademik danışmanlarıyla birlikte yürümektedirler. Öğrencilerimiz öğrenimlerine başladıkları ilk dönemden itibaren almak istedikleri dersleri danışman öğretim üyelerinin desteği ile belirlemektedirler. Bu süreçte sadece dönem içerisinde alınacak derslerin belirlenmesi değil, öğrencilerimizin uygulamada olan yönetmelikler hakkında bilgilendirilmeleri, çift anadal ya da yandal yapmak isteyen öğrencilerimizin yönlendirilmeleri ve öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş hayatına hazır olmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğrencilere süreçte ihtiyaç duydukları bilgilendirmeler yapılmakta ve öğrenciler kariyerleri ile ilgili konularda desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Böylelikle akademik danışmanlık öğrencilere kariyerlerini belirleme yönünde de destek olan bir araç özelliğini taşımaktadır.

13.     Öğrenciler ile öğretim elemanları ve yönetim arasındaki ilişkiler nasıldır? Rahat bir iletişim kurabilir miyim? Sorun yaşadığımda bunu rahatlıkla ifade edebilir miyim?

TED Üniversitesinin küçük bir üniversite olması, yönetim, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında yakın bir iletişim ortamı sunmaktadır. Bu bağlamda Eğitim Fakültesi de öğrencileriyle yakın iletişim kurmakta ve “açık kapı” politikası uygulanmaktadır.  Öğrenciler, herhangi bir konuda yaşadıkları sorunları ve sormak istedikleri soruları gerek öğretim elemanları ve akademik danışmanları gerekse fakülte yönetimi ile rahatlıkla paylaşabilirler. Öğrenci sorunları üzerinde hassasiyetle durulur fakülte ve üniversite içerisinde farklı platformlarda yaşanan sorunları çözmek üzere gerekli adımlar atılır.

14.     Mezuniyet sonrasında iş bulma durumumuz nasıldır? Üniversite buna destek sağlıyor mu? Mezunlarınız hangi okullarda/kurumlarda çalışıyor?

Her şeyden önce şunu vurgulamak gerekir. Türkiye’de hem kamu hem de özel öğretim sektörü giderek büyümektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl atama yaptığı öğretmen sayıları açısından kamu sektörü içinde en fazla istihdamı sağlayan kurumdur. Aynı şekilde, özel öğretim kurumlarının öğretmen istihdamı da sürekli artma eğilimindedir.

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, öğrenim hayatları boyunca aldıkları nitelikli eğitim sayesinde meslek hayatına hazır hale gelirler ve atanma şansları yüksek olur. Mezunlarımızın istihdama geçişinde TEDÜ Kariyer Merkezi ve fakülte olarak destek sağlamaya çalışıyoruz. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar ile özel öğretim kurumlarında çalışma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız için TED Ankara Koleji ve TED Okulları önemli bir istihdam kaynağıdır. TEDÜ Kariyer Merkezi’nin sağlamış olduğu verilere göre, 2017 yılından bu yana mezun veren fakültemizin 2019 yılı itibari ile toplam mezun sayısı 194 olup 121 mezunumuz (%62) istihdam olanağı elde etmiştir. Bu mezunlarımızın 39’u TED Okullarında çalışma imkanı bulmuştur. Mezun görüşlerine ulaşmak için tıklayınız.